2e VIERTAL

Andermaal gelijkspel 2e 4-tal.

Ter afsluiting van de 'externe competitie' moesten we het nog opnemen tegen het sterke 'Leusden 1'. Zowel Leusden als Lekstroom zijn in een zware strijd verwikkeld om het kampioenschap. Ditmaal hadden wij Roel Terlien in de gelederen, die zo bereidwillig was als plaatsvervanger op te treden voor Ron Flink.

Roel Terlien kwam 'op het tweede bord' met zwart niet helemaal lekker uit de opening en belandde daardoor in een positioneel wankele stelling. Hij verloor als gevolg hiervan al spoedig enkele pionnen. De druk van de tegenstander werd gaandeweg dermate groot, dat een verdere voortzetting van de partij niet meer erg zinvol werd geacht. Stand 0-1.

Ruurd van Heerde had 'op bord vier' met zwart te maken met een Ruy Lopez. De opening en het begin van het middenspel ontwikkelden zich gelijkwaardig totdat Ruurd een kwaliteit wist te winnen. Toen kort hierop de tegenstander nog een loper liet insluiten, kon de partij zonder verdere incidenten beheerst worden uitgespeeld. Stand 1-1.

Paul van der Beek speelde 'op het derde bord' met wit de Engelse opening. De partij ging aanvankelijk gelijk op, maar na verloop van tijd raakte hij twee pionnen kwijt. De stand was op een gegeven moment na afruiling, voor wit 'D+T+4 pi versus voor zwart 'D+T+6 pi'. Paul kon daarna een pion terugwinnen, maar zag vervolgens voor zichzelf een 'Dame-Toren mat in 2' over het hoofd. Een aantal zetten later ontstond eenzelfde situatie, doch toen overzag Paul deze mogelijkheid niet. Stand 2-1.

Jan van Katwijk bracht 'op het eerste bord' met wit de damepionopening en raakte in een pseudo-Benoni verzeild. De stelling bleef lange tijd in evenwicht, terwijl de tegenstander beleefd een remisevoorstel afsloeg. Een moeilijk en tergend lang toreneindspel verscheen op het bord, 'met voor wit 4 pi en voor zwart 5 pi'. Tijdnood begon nu een rol te spelen en toen nog een witte pion sneuvelde was de zaak beklonken. Stand 2-2.

Tot besluit kunnen we deze behaalde puntendeling als een waardige afronding zien van het seizoen 2018-2019, waarin wij uiteindelijk als een goede middenmoter gaan eindigen.

 

 

2e 4-tal speelt gelijk.

Het was een drukte van belang in ons onderkomen, alwaar het 1e 8-tal en 2e 4-tal tezamen een externe wedstrijd hadden te verzorgen. Het 2e 4-tal moest het opnemen tegen 'Zaltbommel-Zuilichem Combinatie', die omdat ze te vroeg waren en een aardig ritje achter de rug hadden, eerst maar eens werden verwend met een kopje koffie.

Jan van Katwijk kwam 'op het tweede bord' met wit, via een een aangenomen damegambiet in het Open Catalaans terecht. De verloren pion kon worden teruggewonnen en met een stevige witte pion op e5, kwam zwart niet verder dan koortsachtig verdedigen. Na enig afruilen verbrokkelde de zwarte stelling nog meer. Opeens hoorden we Jan triomfantelijk en luid opklinken met 'dat is mat' en was er ineens een 'dame-paard schaakmat' op g7 ontstaan. Stand 1-0.

Paul van der Beek voerde 'op het derde bord' met zwart de Owen verdediging. De stukken bleven in eerste instantie geruime tijd op het bord. Even later verloor Paul toch een stuk en na verloop van tijd viel er voor hem nog meer materiaal te betreuren. De partij duurde desondanks voort, maar omdat hier uiteindelijk niets meer kon worden uitgericht, werd er gecapituleerd. Stand 1-1.

Ron Flink kreeg 'op bord 1' met zwart  te maken met de Larsen opening. Hij kwam een pion achter maar had daarna wel zicht op een te plaatsen 'dubbele aanval dame' op twee paarden. Zijn tegenstander verloor daarna nog een pion en probeerde verwoed een koningsaanval op te zetten en ten uitvoer te brengen. Dit mocht allemaal niet meer baten en Ron kon zijn opponent uiteindelijk op a1 mat zetten door middel van een dame en een paard. Stand 2-1.

Ruurd van Heerde speelde 'op bord 4' met wit de Italiaan. Wit kwam beter uit de opening in het middenspel terecht. Zijn tegenstander stelde op dat moment reeds een remise voor die nog niet werd geaccepteerd. Een foutieve zet van Ruurd betekende pionverlies en een half open h-lijn, met als enige compensatie meer ruimte op de damevleugel. Hij probeerde toen op zijn beurt een remise te verkrijgen die nu andersom werd geweigerd. Een verdere miscalculatie van wit kostte daarna een dame en de partij. Stand 2-2.

Na dit gelijkspel mogen we met nog één wedstrijd te spelen, ons blijven verblijden met een stevige middenpositie. Hierbij moet echter worden aangetekend dat een aantal clubs nog twee wedstrijden dienen af te wikkelen. Onze laatste wedstrijd is aanstaande 11 april 2019 uit tegen de koploper Leusden 1.

2e 4-tal wint wederom

Het is genoegzaam bekend dat 'spelen op een vrijdag' voortdurend een bezettingsprobleem oplevert. Gelukkigerwijs waren Hans Gevaert en Jan van Katwijk bereid gevonden ons 2e 4-tal bij te staan. Te weten Hans als debutant en Jan als herintreder. We moesten onze opwachting maken in het 'Rode Kruisgebouw in Utrecht'. Bij binnenkomst betraden wij een zaal vol rumoer met ook enkele schakers. Het leek wel, de naam van het pand indachtig, op een wachtkamer vol opgewonden patiënten. Men leek nog niet geheel en al op onze omst voorbereid en er werd naarstig een apart kamertje voor ons in gezocht en in gereedheid gebracht. Onze tegenstanders druppelden langzaamaan binnen, waaronder twee dames van respectabele leeftijd met het bouwjaar 1931, die zich vergezeld lieten gaan door een rollator en zich kalm doch statig installeerden achter bord 3 en 4. Zij hadden met een beetje goede wil onze moeders kunnen zijn. Nochtans weten wij uit ervaring dat we de diepe ervaring der jaren dienen te vrezen.

Hans Gevaert beleefde als gastspeler een bijzondere avond en had 'op het eerste bord' met wit te maken met de 'Greco Defense', zijnde 1.e4 e5 2.Pf3 Df6. De voortzetting was 3.Pc3 c6 4.d4 d6? 5.Lg5 De6 6.dxe5 dxe5?? 7.Dd8#. Stand 1-0. Hans kon zich daarna helemaal onledig houden met wat heen en weer kuieren langs de borden en tussendoor iets te drinken te nemen.

Hans

Jan van Katwijk speelde 'op het derde bord' met wit de Réti-opening, waarbij zwart reageerde met d6. Door middel van d4 dient dan het dreigende e5 worden verhinderd. De zwartspeler bewees met verve, dat de zetvolgorde in de opening belangrijk is. Ook  naderhand bouwde zij geduldig, flink tijd verbruikend, een scherpe aanval op met verdubbelde torens op de h-lijn. Jan kwam weliswaar een dubbelpion voor, maar dat zette geen zoden aan de dijk. Op enig moment, met een dreigende herhaling van zetten, volgde er een remiseaanbod van zwart, dat na intern overleg werd geaccepteerd. Stand 1,5-0,5.

Ruurd van Heerde kreeg 'op het vierde bord' met zwart te maken met het Italiaans. Al vrij snel kon Ruurd een pion bemachtigen en daarna ook nog een toren. Het spel duurde voort en na de 28e zet gaf de tegenstandster zich gewonnen. Stand 2,5-0,5.
NB De tegenstandster had een 'visuele beperking' en speelde op een speciaal geconstrueerd klein bord dat op haar schoot lag. Wanneer zij een zet doet schakelt zij een bandrecorder in en zegt zij dat tegen haar opponent, die op zijn beurt die zet hardop herhaalt en uitvoert op het grote bord. De door de FIDE aanbevolen wijze van het 'doorgeven van een lijn' is in tegenstelling tot het telefonisch alfabet als volgt: a=Anna, b=Bella, c=Cesar, d=David, e=Eva, f=Felix. g=Gustav, h=Hector.

Ron Flink verzeilde 'op het tweede bord' met zwart in een soort Konings-Indisch. Ron kwam na verloop van tijd een pion voor en het duurde nog een hele poos, voordat hij ook nog een stuk kon in de wacht kon slepen. Het zag er al met al nogal remiseachtig uit met een vol bezet centrum, totdat zijn tegenstander volkomen onverwacht zijn dame weggaf. Dat was dan ook meteen het einde van de wedstrijd. Stand 3,5-0,5.

HSG 2 heeft zich, na slechts één wedstrijd te hebben gespeeld, om onduidelijke redenen teruggetrokken uit de competitie en hierdoor zijn er nu nog 'zeven teams' overgebleven. Door deze overwinning bekleden we momenteel een middenpositie, waarbij met nog twee wedstrijden te spelen, ons zicht op de laatste plaats is verkeken.

De volgende wedstrijd van 'Het Dikke Torentje 2' is aanstaande 7 maart 2019 thuis tegen 'ZZ Combinatie 2'.

 

2e 4-tal boekt eerste zege.

S.C. Woerden 2  had net als 'Het Dikke Torentje 2' na twee gespeelde wedstrijden nog nul matchpunten. Ook HSG 2 had nog nul matchpunten, maar zij moeten de uitgestelde wedstrijd van 15 november 2018 tegen 'Moira-Domtoren 2' nog inhalen.  S.C. Woerden kwam met drie man aanzetten, met de trieste mededeling, dat alle 'beschikbare reserves' ongelukkigerwijs al afspraken hadden. Een van hen had  bijvoorbeeld een reeds geboekte overnachting in verband met het 'Tata Steel-toernooi'. Wij hadden al op het wedstrijdformulier onze namen ingevuld, met nu aan Woerden het verzoek hun spelers te vermelden. Dat deden zij door hun drie deelnemers op de borden 1 tot en met 3 te plaatsen. Hierdoor bleef bord 4 onbezet en konden wij de wedstrijd starten met een voorsprong.

Ruurd van Heerde behoefde 'op het vierde bord' met wit geen bovenmatige inspanning te leveren, dan alleen het wedstrijdverloop op de andere borden in de gaten te houden ten behoeve van de verslaggeving. Stand 1-0

Paul van der Beek bracht 'op het derde bord' met zwart De 'Owen verdediging'. De stand bleef geruime tijd in evenwicht, waarna Paul een stuk versus een pion kon bemachtigen. Het eindspel ging in, met voor zwart T+L+6pi versus voor wit T+7 pi. Nadat zijn tegenstander een verkeerde torenruil aanging voor een loper, was het pleit snel beslecht. Stand 2-0.

IMG 5666

Ron Flink speelde 'op het eerste bord' met zwart de Siciliaan. De stukken bleven lange tijd op het bord staan. In het middenspel wist Ron een voorsprong van twee pionnen op te bouwen en daarna veroverde hij nog een zwaar stuk. Het eindspel volgde, met voor zwart D+T+5pi versus voor wit T+P+4 pi. Daarna was het alleen nog een kwestie van freewheelen naar het einde. Stand 3-0.

Hans Kompier (voor de afwezige Joop Leeuwenkamp) kreeg 'op het tweede bord' met wit te maken met het 'Nimzo-Indisch'. Het spel ging een geruime tijd gelijk op. In het middenspel bouwde Hans een gerede voorsprong op maar na verlies van een zwaar stuk werd dit goeddeels weer geneutraliseerd. Het eindspel werd gespeeld, met voor wit D+T+6pi versus voor zwart D+T+L+3 pi. Na vervolgens nog een torenverlies van wit, was de nederlaag echter niet meer te vermijden. Stand 3-1.

Mede dankzij het onfortuin van S.C. Woerden, zijn wij vooralsnog van de onderste plaats verdreven.

De volgende wedstrijd van 'Het Dikke Torentje 2' is aanstaande 15 februari 2019 uit tegen 'Moira-Domtoren 2'.

2e 4-tal geen Tot Roem In Overwinning.

De tocht ging deze keer naar 'De Meern' met ditmaal Hans Kompier in onze gelederen, die gelukkig kon invallen voor Joop Leeuwenkamp, die door overmacht verstek moest laten gaan.

Paul van der Beek bracht 'op het derde bord' met wit zijn koningspionopening met als 2e zet b3 en een fianchetto. Na verloop van tijd leidde een verkeerde afruil door Paul, tot een stukverlies. Zijn tegenstander begon daarna direct het spel te vereenvoudigen en er was uiteindelijk derhalve geen redden meer aan. Stand 0-1.

Ron Flink bracht 'op het eerste bord' met wit de Engelse opening. Na een gelijkopgaande start, werd hij in het middenspel opgezadeld met een geïsoleerde d-pion. Een aanvankelijke minpion voor Ron, werd later nog uitgebreid tot een achterstand van drie pionnen. Op den duur moest hij dan ook de partij opgeven. Stand 0-2.

Hans Kompier speelde 'op het tweede bord' met zwart het Frans. Hans bracht al na enige tijd een 'paardoffer tegen twee pionnen'. Zijn tegenstander ging daarna onmiddellijk zwaar in de verdediging, hetgeen ten slotte resulteerde in een gelijke stelling. Er werd daarom ook tot een remise besloten. Stand 0,5-2,5.

Ruurd van Heerde werd 'op het vierde bord' met zwart geconfronteerd met de Bird's opening. Een in eerste instantie opgelopen minpion kon door Ruurd worden teruggewonnen en worden uitgebouwd tot een voorsprong van twee pionnen. Tijdgebrek van de opponent plus een desperado betekende de overgave. Stand 1,5 -2,5.

De volgende wedstrijd van 'Het Dikke Torentje 2' zal  donderdag 17 januari 2019  thuis gespeeld worden tegen Woerden 2.

2e 4-tal bijna remise.

Door de nieuwe indeling van de SOS-competitie, kunnen we met ingang van dit seizoen ook een andere club gaan tegenkomen, die voorheen net anders was ingedeeld. Tevens vindt er nu voor de viertallen een onderscheiding plaats in vijf klassen. Na het uitvallen van Jan van Katwijk is per heden Ron Flink bereid gevonden deel te gaan nemen aan het 2e 4-tal.

Paul van der Beek kreeg op 'het derde bord' met zwart te maken met een 'damepionopening'. De partij verliep echter niet geheel naar wens, na het verlies van een volle loper en vervolgens nog eens twee pionnen. Er werd nog een tijd doorgespeeld maar dit was eigenlijk zonder betekenis en uiteindelijk capituleerde Paul. Stand 0-1.

Ron Flink speelde op 'bord twee' met wit het Engels. De opening en het middenspel gingen aanvankelijk gelijk op, maar nadat Ron actief kon worden in het centrum en daar twee pionnen kon bemachtigen, was het ten slotte alleen nog een kwestie van rustig de partij  gaan afwikkelen. Stand 1-1.

Ruurd van Heerde werd op 'het vierde bord' met wit geconfronteerd met de Philidor verdediging. Dit leverde een gesloten pionnenstructuur op waar weinig beweging in kwam. Na stukkenruil en het door Ruurd behalen en weer verliezen van een pluspion bleef de stelling onduidelijk en werd besloten tot een remise. Stand 1,5-1,5.

Joop Leeuwenkamp had op 'het eerste bord' met zwart eveneens te maken met een damepionopening. Het middenspel verliep met wisselende kansen. Het eindspel ging in, met voor zwart 'twee torens' versus voor wit een 'toren en paard plus twee pionnen'. Een randpion van de tegenstander werd Joop op het laatst fataal. Stand 1,5-2,5.

De volgende wedstrijd van het 2e 4-tal is uit tegen TRIO 2 op maandag d.d. 3 december 2018.